Aanmelden

 

Hoe

U kunt zich  aanmelden door rechtstreeks te mailen of bellen naar de behandelaar van uw keuze.

Wilt u liever telefonisch een afspraak maken of wilt u informatie of overleg dan kunt u de behandelaren van het Singelhuis bereiken op telefoonnummer 030-7527072. Indien de behandelaren in gesprek zijn, kunt u een bericht inspreken. Op werkdagen wordt de voicemail geregeld afgeluisterd. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen terug te bellen.

Bij aanmelding worden alle noodzakelijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, BSN nummer, naam huisarts en een korte omschrijving van uw klachten/problemen gevraagd.

Om voor vergoeding van zorg in aanmerking te komen is een verwijsbrief noodzakelijk. Voor volwassenen wordt deze opgesteld door een huisarts of medisch specialist. Bij kinderen kan ook een medewerker van het Buurtteam deze uitschrijven.

Deze verwijzing moet minimaal de volgende gegevens bevatten:
•    uw persoonsgegevens van de cliënt (naam, adres, geboortedatum en bsn nummer)
•    naam, adres en agb code van de huisarts
•    vermelding soort zorg
•    gedateerd maximaal 3 maanden vóór behandeling en minimaal op de datum van het eerste gesprek
•    een vermoeden van een DSM V stoornis
•    de handtekening van de huisarts

Nog niet alle huisartsen zijn op de hoogte van deze nieuwe, strengere eisen. Om onnodige adminstratieve problemen te voorkomen, vragen wij u uw huisarts zo nodig, hierop te attenderen.

 

Wie

Kinderen en jeugdigen worden door hun ouders/verzorgers aangemeld.
Jeugdigen vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden.

Verwijzers kunnen voor overleg over doorverwijzing altijd contact opnemen.
De feitelijke aanmelding moet echter door de cliënten zelf gedaan worden.

 

Vervolgens

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt er contact met u opgenomen voor een telefonische screening. Vervolgens wordt de aanmelding in ons aanmeldingsoverleg besproken en krijgt u daarna te horen of wij denken u te kunnen helpen. Tijdens de intakefase wordt uitgebreider stilgestaan bij uw klachten en verwachtingen. De behandeling kan ingezet worden wanneer u en uw behandelaar het er samen over eens uw hulpvraag en ons hulpaanbod op elkaar aansluiten

 

Wachttijd

Graag willen we dat de tijd tussen aanmelding en het moment dat een eerste afspraak kan plaats hebben, kleiner dan 4 weken houden. Wanneer we dit niet kunnen garenderen stellen we een aanmeldingsstop in. Als er ruimte is, heffen we deze stop weer op.

Iedere maand zullen we een update van de wachttijden geven. (laatste update: 13-06-2024) 

Aanmeldwachttijd volwassenen

Dit geldt voor alle zorgverzekeraars alsook voor alle hoofdgroepdiagnoses.
Geestelijke gezondheidszorg
Daar waar we voorheen spraken van GBGGZ en SGGZ wordt daar in 2022 geen onderscheid meer in gemaakt en spreken we van geestelijke gezondheidszorg. Met de invoering van het zorgprestatiemodel wordt wel nog steeds een inschatting van de zorgzwaarte gemaakt maar duiden we dat als zorgzwaarteprofielen.  (Er is een aanmeldingsstop. De reden hiervoor is dat de tijd tussen aanmelding en het moment dat een eerste afspraak kan plaats hebben meer dan 4 weken is.

Volwassenen kunnen hun zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Ook kunt u zelf zoeken naar collega’s in Utrecht stad via de website van het Utrechtse Psychologen Cooperatie, 1nP of Psycholoog & psychotherapeut specialisten stad Utrecht.

COMET
Er wordt in het Singelhuis geen COMET training meer gegeven.

Schemagroepstherapie
De schemagroepstherapie  bestaat uit 18 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Twee keer per jaar is er ruimte om nieuwe clienten te laten instromen. Deze groep wordt gegeven door Nicol van Panhuis en Tanja van den Hogen van de Binnenplaats, Homeruslaan 22 te Utrecht. Aanmelden is mogelijk door te mailen naar of te bellen naar Nicolvanpanhuis@debinnenplaats.nu (06- 27023579) of Tanjavandenhogen@debinnenplaats.nu (06-16068862).

Aanmeldwachttijd kinderen en jeugdigen

Ambulante specialistische jeugdhulp
(dit is een term die gehanteerd wordt voor jeugdhulp en betreft zowel de specialistische als de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg)

De jeugdzorg wordt sinds 1 januari 2020 door twee samenwerkingsverbanden van bestaande aanbieders geboden. Te weten KOOS en Spoor 030. Wij hebben zowel samenwerkingsafspraken met KOOS als met Spoor 030.
KOOS
is actief in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten- de Meern, West  ( Lombok, Nieuw Engeland, oog en Al, Schepenbuurt, Welgelegen) en Zuid-West ( Kanaleneiland, Transwijk, Rivierenbuurt, Dichterswijk).
Spoor 030
is actief in de wijken Binnenstad, Noordoost, Noordwest ( Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen) en Zuid ( Hoograven/Tolsteeg, Lunetten), Overvecht en Oost.

Cliënten in het KOOS gebied kunnen zich rechtstreeks bij ons aanmelden.
Cliënten in het Spoor 030  gebied dienen zich aan te melden bij het aanmeldloket van Spoor 030. 
Huisartsen en andere verwijzers kunnen altijd contact met ons opnemen om te overleggen alvorens ze een verwijzing opmaken.
Momenteel is er een aanmeldstop voor Jeugd. 

Buurtteams en medewerkers van KOOS en Spoor 030 bieden we de mogelijkheid ons te consulteren. Er kan hiervoor contact opgenomen worden met Marloes Stroop (marloesstroop@hetsingelhuis.nl) 
 

Behandelwachttijd

Wij hanteren geen behandelingswachttijd. Dit betekent dat na de intake de behandeling aansluitend kan plaatshebben.
 

Intake

In het eerste gesprek bespreken wij uw klachten, uw hulpvraag en de soort hulp die u zoekt voor uzelf of uw kind. Als dat nodig is volgen er nog een aantal gesprekken om de klachten en de situatie duidelijker in beeld te brengen en het doel van de behandeling of het psychodiagnostisch onderzoek te bepalen.
Het is belangrijk dat u de voor het eerste gesprek de volgende bescheiden mee neemt:
•     Verwijsbrief van de huisarts. Bij het ontbreken van een correcte verwijsbrief kan geen vergoeding plaatsvinden.
•     Voor elk betrokken gezinslid het pasje van de zorgverzekering
•     Geldig identiteitsbewijs

 

Terug naar beginpagina