Actueel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die met haar/zijn persoonlijke inbreng en expertise een fijne aanvulling is. Dit kan zijn een

Gz-psycholoog, psychotherapeut, psychiater of vaktherapeut

op basis van zelfstandig ondernemerschap

Zie voor meer informatie onze vacature


 


Comet ( februari 2022)

In oktober 2022 zal een nieuwe COMET training starten. Clienten kunnen zich hiervoor al aanmelden door te mailen naar info@hetsingelhuis.nl of door telefonisch contact op te nemen met het Singelhuis.

 

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

Zorgprestatiemodel (oktober 2021)

Per 1 januari 2022 gaat het Zorgprestatiemodel (ZPM); het nieuwe bekostigingssysteem van start.
Dit betekent dat de huidige zorg (zowel de DBC’s vanuit de Spec. ggz als de Prestaties vanuit de Basis ggz) op 31 december 2021 afgesloten moeten worden, met een zogenaamde 'harde' afsluiting.
Per kalenderjaar is er voor alle zorg vanuit de zorgverzekeringswet sprake van een verplicht Eigen Risico. Voor DBC's en prestaties is het startmoment daarbij bepalend. Als er sprake was van een zorgtraject dat doorloopt in het volgende jaar, telde dat niet als afzonderlijk traject waar in het nieuwe jaar het Eigen Risico weer van aangesproken zou moeten worden.
Door de komst van het ZPM wordt deze regelgeving anders. Vanaf januari 2022 starten álle cliënten met een nieuw zorgtraject en zal het Eigen Risico over 2022 direct worden aangesproken. 
Voorbeeld: Stel dat Johan in zorg komt bij een psycholoog in september 2021 en dit zorgtraject wordt in maart 2022 afgerond. In de nieuwe situatie wordt de zorg van september t/m december 2021 gefactureerd en belast voor het Eigen Risico over 2021. De zorg welke in 2022 geleverd wordt, wordt belast met het Eigen Risico over 2022. Als Johan geen andere zorgkosten maakt waar het Eigen Risico voor wordt aangesproken dan betaalt Johan  nu (helaas) 2 keer het eigen risico (eenmaal over 2021 en eenmaal over 2022). 
Dit betreft een eenmalige overgangssituatie en het Programma ZPM geeft aan dat dit om een relatief kleine groep cliënten gaat die in verband met hun zorgtraject dat in 2021 gestart is ook in 2022 daar – bij afwezigheid van andere zorgkosten - Eigen Risico voor moeten betalen. Helaas ligt het niet binnen onze mogelijkheden deze regel aan te passen en zal met name de politiek moeten kijken of hier maatregelen voor worden getroffen. Hier is tot nu toe niks over bekend.
 

Supervisie (september 2021)

Marloes Stroop heeft  ruimte om supervisanten aan te nemen.Corona

 

Het Singelhuis blijft beschikbaar en bereikbaar. Juist in deze tijd van corona vinden we dit heel belangrijk. Dit betekent dat de behandelingen zijn vervolg zullen krijgen. We doen dit met inachtneming van de actuele richtlijnen en binnen de kaders die het RIVM en de Rijksoverheid hiervoor geven.

Wij hebben er voor gekozen voorlopig geen face-to-facebehandelingen meer aan te bieden. Behandelingen gaan, in afstemming met de client, door via bellen en/of beeldbellen. We zijn in staat dit op een beveiligde (AVG) manier aan te doen. Daarnaast kan er e-health geboden worden. Hiervoor gebruiken we de programma’s Karify ( voor 1np cliënten) en therapieland voor cliënten die we op eigen contract behandelen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot uw behandelaar of deze mailen naar info@hetsingelhuis.nl

 
MIND

Verder willen u graag wijzen op de website van MIND.
Mind heeft voor cliënten de livestream ‘MIND huiskamer’ gelanceerd. Hiermee willen ze contact leggen met alle mensen met psychische problemen die nu noodgedwongen geïsoleerd thuis zitten. Mensen kunnen elke werkdag tussen 11-16 uur live vragen stellen, tips krijgen hoe om te gaan met de situatie, ervaringen delen en in contact komen met anderen. En daarbij willen ze mensen ook wat afleiding bieden en ervoor zorgen dat ze zich niet alleen voelen. VIA DEZE LINK GAAT U NAAR DE WEBSITE VAN MIND > wijzijnmind.nl/corona

 

Therapieland

Therapieland biedt gratis het online zelfhulpprogramma Omgaan met coronastress. Dit programma is bedoeld voor iedereen die wil omgaan met lastige gedachten en gevoelens waar je door de aanwezigheid van het coronavirus mee kunt worstelen. Hier mag iedereen gebruik van maken. Ook als u geen client van ons of van therapieland bent.

Andere programma's die gratis worden aangeboden zijn Mentale revalidatie na Corona, Omgaan met Corona kinderen en Thuiswerken door Corona

klik op deze link om de zelfhulpprogramma te starten >>>


het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

COMET 

Een nieuwe groepstraining start in het najaar 2021

Nieuwe cliënten kunnen zich voor de COMET training aanmelden door het aanmeldingsformulier COMET in te vullen. Ook mag u telefonisch contact opnemen of mailen naar info@hetsingelhuis.nl. We hopen in september 2019 met een nieuwe COMET training te starten. De definitieve start is afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 6 personen).

Zie voor uitgebreidere informatie op onze website  Verbeter je zelfbeeld met COMET


het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Schemagroepstherapie 

De nieuwe groep start in maart 2021

Nieuwe cliënten kunnen telefonisch contact opnemen of mailen naar info@hetsingelhuis.nl
Zie voor uitgebreide informatie de clientenfolder schematherapie.
 


het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Stageplaats

Wij krijgen veel mailtjes van studenten die informeren naar stagemogelijkheden. Helaas kunnen we dit het komende schooljaar niet bieden.

Terug naar beginpagina