Behandeling


Behandeling van kinderen en jeugdigen

In het Singelhuis kunt u onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 • angsten, fobieën en dwang
 • depressie en dysthymie
 • stress en faalangst
 • psychosomatische klachten
 • eetproblemen
 • onverwerkte trauma's
 • gestagneerde rouw
 • gezin
 • persoonlijkheid
 • leren en leerstoornissen
 • sociale omgang (o.a. autisme)

Doel van de behandeling is dat het kind meer greep krijgt op zichzelf en zijn omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt(systeem) en geprobeerd op een flexibele wijze aan te sluiten bij de vraag van de cliënt.

Dit kan inhouden dat wanneer de individuele therapie van het kind of jongere centraal staat, de ouders daarbij betrokken worden. In andere gevallen kan de ondersteuning meer gericht zijn op de ouders bijvoorbeeld wanneer ze hun kind thuis beter willen kunnen begeleiden.

Omdat kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen achten wij ook de samenwerking met scholen van groot belang. Desgewenst kunnen de resultaten van een psychodiagnostisch onderzoek of de behandelingimplicaties voor de schoolsituatie met school besproken worden. Ook kan school begeleiding krijgen. Deze begeleiding kan zowel door ouders als door scholen (met toestemming van ouders) aangevraagd worden.Terug naar beginpagina