Behandeling


Behandeling van volwassenen

In het Singelhuis kunt u onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 • angsten, fobieën en dwang
 • depressie en dysthymie
 • stress en overspannenheid
 • identiteit
 • psychosomatische klachten
 • eetproblemen
 • onverwerkte trauma's
 • gestagneerde rouw
 • de opvoeding van uw kind
 • gezin en relatie
 • sociale omgang

Binnen het Singelhuis wordt veel waarde gehecht aan een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt en wordt geprobeerd op een flexibele wijze aan te sluiten bij de vraag van de cliënt. Op een praktische en concrete manier wordt er gewerkt aan het verminderen van de problematiek. Bij lichte, niet complexe psychische problemen kan de behandeling kortdurend zijn. Bij meer ingrijpende psychische klachten en stoornissen wordt een intensievere vorm van hulpverlening geboden.

De behandeling wordt uitgevoerd volgens de geldende GGZ richtlijnen, ontwikkeld door de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling en het Trimbos-Instituut. Dit betekent ook dat samenwerking met andere hulpverleners vanzelfsprekend is.


Terug naar beginpagina