Behandeling


Behandeling van kinderen en jeugdigen

In het Singelhuis kunt u onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 • angsten, fobieën en dwang
 • depressie en dysthymie
 • stress en faalangst
 • psychosomatische klachten
 • eetproblemen
 • onverwerkte trauma's
 • gestagneerde rouw
 • gezin
 • persoonlijkheid
 • leren en leerstoornissen
 • sociale omgang (o.a. autisme)

Doel van de behandeling is dat het kind meer greep krijgt op zichzelf en zijn omgeving. Er wordt veel waarde gehecht aan een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt(systeem) en geprobeerd op een flexibele wijze aan te sluiten bij de vraag van de cliënt.

BehandelingDit kan inhouden dat wanneer de individuele therapie van het kind of jongere centraal staat, de ouders daarbij betrokken worden. In andere gevallen kan de ondersteuning meer gericht zijn op de ouders bijvoorbeeld wanneer ze hun kind thuis beter willen kunnen begeleiden.

Omdat kinderen een groot deel van hun tijd op school doorbrengen achten wij ook de samenwerking met scholen van groot belang. Desgewenst kunnen de resultaten van een psychodiagnostisch onderzoek of de behandelingimplicaties voor de schoolsituatie met school besproken worden. Ook kan school begeleiding krijgen. Deze kan zowel door ouders als door scholen (met toestemming van ouders) aangevraagd worden.Behandeling van volwassenen

In het Singelhuis kunt u onder andere terecht met vragen over of problemen met:

 • angsten, fobieën en dwang
 • depressie en dysthymie
 • stress en overspannenheid
 • identiteit
 • psychosomatische klachten
 • eetproblemen
 • onverwerkte trauma's
 • gestagneerde rouw
 • de opvoeding van uw kind
 • gezin en relatie
 • sociale omgang

BehandelingBinnen het Singelhuis wordt veel waarde gehecht aan een open, gelijkwaardige en actieve samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt en wordt geprobeerd op een flexibele wijze aan te sluiten bij de vraag van de cliënt. Op een praktische en concrete manier wordt er gewerkt aan het verminderen van de problematiek. Bij lichte, niet complexe psychische problemen kan de behandeling kortdurend zijn. Bij meer ingrijpende psychische klachten en stoornissen wordt een intensievere vorm van hulpverlening geboden.

De behandeling wordt uitgevoerd volgens de geldende GGZ richtlijnen, ontwikkeld door de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling en het Trimbos-Instituut. Dit betekent ook dat samenwerking met andere hulpverleners vanzelfsprekend is.Behandeling van Gezinnen en relaties


Gezinnen

Gezinstherapie richt zich op de problematiek van de aangemelde cliënt én op de relaties en bestaande omgangspatronen in het gezin. Het doel van gezinstherapie is het verduidelijken en benoemen van de problemen en samen met de gezinsleden zoeken naar oplossingen. Uitgangspunt daarbij is dat een individu leeft in een systeem (met (groot)ouders, (klein)kinderen, school, werk, cultuur..).
In deze wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving kunnen gemakkelijk problemen en vastgeroeste reactiepatronen voortkomen waarvan eigenlijk niemand weet waar en wanneer die zijn ontstaan.

Wanneer gescheiden ouders opnieuw een gezin vormen met een nieuwe partner, spreken we van een stiefgezin. Er is een reële kans dat er spanningen kunnen optreden in de ontwikkeling van het nieuw samengestelde gezin. Gezinstherapie kan zowel bij echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, als bij nieuw stiefgezin vorming, een helpende hand bieden.


Partnerrelatie

Partnerrelatie therapie richt zich op het gemeenschappelijke van de partnerrelatie, in het licht van het individuele bestaan van de partners. Partnerrelatie therapie onderzoekt allereerst welke aspecten te maken hebben met het ontstaan van de negatieve spiraal waarin partners terecht zijn gekomen. Vervolgens wordt gekeken hoe men beter met elkaar kan communiceren en op welke wijze men de partnerrol zinvoller kan vormgeven.

De partnerrelatie kan nauw verweven zijn met de ouderschapsrelatie. Wanneer er sprake is van een (echt)scheiding is het vaak niet eenvoudig om de rollen van ouders en ex-partners goed te onderscheiden. Dit kan leiden tot langdurige onoplosbare conflicten wat vervolgens een negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling van de kinderen.


Terug naar beginpagina