Elise Overbeek


Elise OverbeekElise is gz-psycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, gedragstherapeut VGCt® en EMDR-therapeut VEN.
In haar praktijk houdt ze zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen, jeugdigen (en hun ouders) en volwassenen. Ze geeft zowel korte- als langdurende behandelingen rond een diversiteit aan problemen zoals: angst- en stemmingsstoornissen, rouw en traumaverwerking, psychosomatische klachten, werkgerelateerde problematiek, ADHD en autisme. Haar werkwijze is doelgericht, praktisch en inzichtgevend en met diepgang waar nodig. Elise maakt gebruik van verschillende methoden en technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. De behandeling wordt afgestemd op de cliënt, de bestaande problematiek en de hulpvraag van de cliënt. Elise staat een persoonlijke benadering voor die direct, vriendelijke en open is.

Hoe de zorg geregeld is, staat beschreven in haar kwaliteitsstatuut.

Elise hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in haar privacystatement.

Registraties

Gz-psycholoog BIG                           79049633725
AGB zorgverlener                              94002871
AGB praktijk                                        94003412
Kamer van Koophandel                     30263356

Lidmaatschappen

‚ÄčLandelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Verenging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Tarievenlijst

De tarieven die in 2024 worden gehanteerd zijn de NZA tarieven.

De zorgverzekeraars met wie Elise een contract heeft afgesloten in 2024 zijn opgenomen in een overzicht

Terug naar beginpagina