Behandeling van Gezinnen en relaties


Gezinnen

Gezinstherapie richt zich op de problematiek van de aangemelde cliënt én op de relaties en bestaande omgangspatronen in het gezin. Het doel van gezinstherapie is het verduidelijken en benoemen van de problemen en samen met de gezinsleden zoeken naar oplossingen. Uitgangspunt daarbij is dat een individu leeft in een systeem (met (groot)ouders, (klein)kinderen, school, werk, cultuur..).
In deze wisselwerking tussen het individu en zijn omgeving kunnen gemakkelijk problemen en vastgeroeste reactiepatronen voortkomen waarvan eigenlijk niemand weet waar en wanneer die zijn ontstaan.

Wanneer gescheiden ouders opnieuw een gezin vormen met een nieuwe partner, spreken we van een stiefgezin. Er is een reële kans dat er spanningen kunnen optreden in de ontwikkeling van het nieuw samengestelde gezin. Gezinstherapie kan zowel bij echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, als bij nieuw stiefgezin vorming, een helpende hand bieden.Partnerrelatie

Problemen die zich in het gezin voordoen kunnen gekoppeld zijn aan problemen in de partnerrelatie maar omgekeerd kan ook bestaan.

Partnerrelatie therapie richt zich op het gemeenschappelijke van de partnerrelatie, in het licht van het individuele bestaan van de partners. Partnerrelatie therapie onderzoekt allereerst welke aspecten te maken hebben met het ontstaan van de negatieve spiraal waarin partners terecht zijn gekomen. Vervolgens wordt gekeken hoe men beter met elkaar kan communiceren en op welke wijze men de partnerrol zinvoller kan vormgeven.

De partnerrelatie kan nauw verweven zijn met de ouderschapsrelatie. Wanneer er sprake is van een (echt)scheiding is het vaak niet eenvoudig om de rollen van ouders en ex-partners goed te onderscheiden. Dit kan leiden tot langdurige onoplosbare conflicten wat vervolgens een negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling van de kinderen.

 


Terug naar beginpagina