Kosten en vergoeding


Kosten

 • Iedere volwassene heeft een verplicht eigen risico. In 2019 bedraagt deze € 385,-. Dit betekent dat u voor de door u gekozen zorg uit het basispakket maximaal € 385,- zelf moet betalen (tenzij u voor een hoger eigen risico gekozen heeft). Dit geldt zowel voor psychologische als lichamelijke hulpverlening. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

 • De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Dit geldt ondermeer voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsproblemen. Ook hulpvragen rond leerstoornissen, intelligentie en uitgebreide diagnostiek en behandeling bij kinderen zonder ontwikkelingsstoornis, worden van vergoeding uitgesloten. Deze zorg komt voor uw eigen rekening. In sommige gevallen wordt deze zorg deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het advies is om voor aanvang van de behandeling bij uw ziektekostenverzekering navraag te doen.

 • Indien u een afspraak niet of niet tijdig afzegt (minstens 24 uur van tevoren), wordt de besproken tijd
  voor 75% bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
  Het tarief van zorg dat buiten de vergoeding valt, bedraagt € 101,03 per zitting van 45 minuten. U ontvangt hiervoor aan het eind van de maand een rekening. 

 • De behandelaren hebben in hun tarievenlijst aangeven met welke zorgverzekeringen ze een contract hebben afgesloten en welk percentage van het NZA tarief door hen in rekening mag worden gebracht. Er bestaat een NZA tariefbeschikking voor de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ.

 

Vergoeding

Met ingang van 1 januari 2014 is er veel veranderd in de GGZ. De eerste en tweedelijns psychologische zorg zullen voortaan resp. Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ heten. Verder is het wettelijk verplicht geworden om de zorg via de DBC's (Diagnose Behandeling Combinatie) te registreren en te declareren.
Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, is het een vereiste dat u verwezen bent door uw huisarts en dat in de verwijsbrief melding wordt gemaakt van (het vermoeden van) een psychische stoornis. Ook medisch specialisten, jeugdartsen en professionals verbonden aan gemeentelijke buurtteams kunnen doorverwijzen.
De geestelijke gezondheidszorgkosten voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar worden m.i.v. 1 januari 2015 door de gemeente betaald.
De ziektekostenverzekeraar blijft verantwoordelijk voor de zorgkosten voor volwassenen (18 jaar en ouder).
In het Singelhuis hebben de behandelaren met de meeste zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit betekent dat de psychologische zorg in de meeste gevallen wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Wij adviseren u bij het begin van de behandeling te informeren of de voorwaarden van de polis en de voorwaarden van uw behandelaar overeenkomen met uw verwachtingen. Ook zijn er contracten met de gemeente Utrecht en kan via 1nP zorg aan kinderen buiten Utrecht geboden worden. De kosten voor de behandeling worden rechtsstreeks bij de de zorgverzekeraar of gemeente gedecalreerd. 
Voor meer informatie zie ook de client informatie vergoedingsregeling van de LVVP.

 • Generalistische zorg
  Generalistische Basis GGZ is kortdurende zorg gericht op lichte tot matige psychische klachten. Deze zorg is ingedeeld in kort, middel, intensief en chronisch. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt door uw verwijzer en behandelaar bekeken voor welk traject u in aanmerking komt. 

 • Specialistische zorg
  Specialistische GGZ biedt hulp bij complexe problematiek, waarbij sprake is van ernstige belemmeringen in het dagelijks functioneren. 
  Binnen het Singelhuis kunt u voor meervoudige en complexe problematiek terecht. Alle behandelaren zijn aangesloten bij 1nP, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg, waaraan vrijgevestigde professionals verbonden zijn (www.1np.nl). Er wordt in samenspraak met u besloten of u of uw kind voor deze specialistische zorg in aanmerking kunt komen. 

 

Terug naar beginpagina