Diagnostiek


Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen

Ouders kunnen om een psychologisch onderzoek van hun kind vragen zoals een intelligentietest, een onderzoek naar de informatieverwerking en het geheugen of naar de aandacht/concentratie, een didactisch onderzoek of een persoonlijkheidsonderzoek.

Ook kan de behandelaar voorstellen om vragenlijsten of andere psychologische onderzoeksmiddelen te gebruiken. Indien gewenst kan er ook een gezinstaxatie, een spelobservatie of een schoolobservatie gedaan worden. Deze bevindingen worden met ouders besproken en gezamenlijk wordt er nagegaan welke vorm van behandeling het meest geschikt is. In het Singelhuis kunt u onder andere terecht met vragen over:

 • Intelligentie
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Gedragsproblemen
 • ADHD of ADD
 • Autisme (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
 • Leerproblemen (dyslexie, rekenproblemen, werkhoudingsproblemen)
 • Faalangst
 • Posttraumatische stress

Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.Psychodiagnostisch onderzoek bij volwassenen

Indien het voor de behandeling nodig is om meer te weten over het functioneren van de cliënt wordt door ons een diagnostisch onderzoek verricht. In het Singelhuis worden verschillende soorten psychodiagnostiek verricht zoals:

 • Intelligentie onderzoek
 • Sociaal- emotionele onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Onderzoek naar leer- en studieproblemen

Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van door de COTAN goedgekeurde tests.


Terug naar beginpagina